Навчальний курс присвячено базовому вивченню інструментів інвентаризації активів та інших ресурсів території ОТГ. В цьому курсі буде розглянуто цикл технологій збору даних щодо активів та інших ресурсів ОТГ. Важливе місце приділено геопросторовим даним, їх збору, обробці та зберіганню, а також геоінформаційним технологіям, які роблять це можливим. Цей курс є базисом для подальшого успішного опанування сфери геоінформаційних технологій і є важливим для продовження вивчення наступних курсів цієї навчальної програми.

Викладачі Антон Кошель, Анастасія Олещенко, Наталія Пашинська

Цільова аудиторія землевпорядник, архітектор чи інший фахівець, повноваження якого стосуються управління територіями та природними ресурсами

Тривалість 1 місяць

Модулі

Модуль 1. Активи та інші ресурси територіальної громади.

Модуль 2. Джерела даних про активи та інші ресурси громад. Формати зберігання даних. Особливості роботи з кадастровою інформацією та містобудівною документацією.

Модуль 3. Геопросторові технології у збиранні та підготовці даних

Проект підготовки переліку усіх даних про активи, що існують в ОТГ, сканування їх.

Результати навчання

 • вивчення джерел даних про активи та інші ресурси територіальної громади

 • збір та підготовка просторових даних

 • роботи з кадастровою інформацією та містобудівною документацією

 • ознайомлення з геопросторовими технологіями

 • навички використання інструментів збору та впорядкування даних про активи ОТГНавчальний курс присвячено геоінформаційним технологіям, як основній технології у підготовці та використання просторових даних щодо активів громади. Розглядаються методи створення та наповнення бази геоданих активів. Важливе місце приділено обробці та управлінню просторовими даними, їх трансформації, конвертації та впорядкуванню.  Курс передбачає застосування технології виявлення "білих плям" у використанні земельних земельних ресурсів громади.

Викладачі Антон Кошель, Анастасія Олещенко, Наталія Пашинська

Цільова аудиторія землевпорядник, архітектор чи інший фахівець, повноваження якого стосуються управління територіями та природними ресурсами

Тривалість 2 місяці

Модулі

Модуль 1. Базові компоненти роботи з ГІС: база геоданих, документ карти, системи координат

Модуль 2. Збір та редагування геопросторових даних

Модуль 3. Матеріали дистанційного зондування Землі, як джерело геопросторових даних. Робота з растровими даними

Модуль 4. Картографування геопросторових даних

Проект зі збору та впорядкування даних про ресурси та активи власної громади

Результати навчання

базові навички використання геоінформаційного програмного забезпечення

 • створення та наповнення бази геоданих активів

 • обробка та управління просторовими даними

 • трансформація даних, конвертація даних в систему координат проекції УСК-2000

 • додавання, видалення, впорядкування даних та шарів в ГІС

 • редагування даних в ГІС

 • створення карти сучасного використання земельних ресурсів громади

Навчальний курс присвячено управлінню активами та територіальним розвитком ОТГ з використанням геоінформаційних технологій. Курс передбачає професійний поглиблений рівень оволодіння ГІС. Розглядаються методи аналізу та моделювання векторних, растрових та атрибутивних даних, а також технології публікації геопросторових даних у мережі Інтернет. Наведено приклади вирішення сучасних землевпорядних задач за допомогою ГІС, зокрема, для управління земельними ресурсами.

Викладачі Віктор Путренко, Анастасія Олещенко, Наталія Пашинська, Сергій Гапон

Цільова аудиторія землевпорядник, архітектор чи інший фахівець, повноваження якого стосуються управління територіями та природними ресурсами

Тривалість 2 місяці

Модулі

Модуль 1. Збір польових даних за допомогою мобільних приладів

Модуль 2. Просторовий аналіз статистичних та інших аналітичних даних про громади

Модуль 3. Формування аналітичних інструментів управління громадою на основі даних

Модуль 4. Презентація просторових даних громади

Результати навчання

 • базові навички використання інструментарію та додатків, доступних на
  платформі ArcGIS Online

 •  створення та налаштування веб-додатків

 • збір даних у польових умовах засобами мобільних ГІС-додатків

 • виконання геопросторового аналізу

 • публікування власних геопросторових даних на спільному ГІС-сервері
  громад та наповнення власного геопорталу