Викладачі Вероніка Гарбар, Сергій Гарбар, Зоряна Філіповс

Цільова аудиторія спеціалісти фінансового органу, за бажанням - Голова ОТГ або заступник Голови ОТГ з економічних питань, економісти/бухгалтери ГРК (за наявності)

Тривалість 2 місяці

Результати навчання

  • навички використання постатейного і програмно-цільового методу бюджетування;

  •  навички розробки бюджетних програм

  • вміння ведення документів про доходи, видатки, джерела фінансування

  • формування регламентованих звітів

  • формування аналітичної інформації під потреби ОТГ

  • прогнозування і планування доходів місцевих бюджетів

Модулі

Модуль 1. Методологічні та законодавчі засади планування  традиційного постатейного і програмно-цільового методу бюджетування.

Модуль 2. Розробка бюджетних  програм, як основа бюджетування в Україні.

Основні компоненти бюджетної програми.

Модуль 3. Прогнозування і планування доходів місцевих бюджетів.

Модуль 4. Виконання та оцінка ефективності бюджетних програм. Порівняння планових і фактичних показників.