Метою курсу є надання його учасникам навичок створення електронних курсів в середовищі Moodle, їх використання та застосування у навчальному процесі.